Játékszabály

 

,,Légy te is a Coca-Cola vendége az exkluzív Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül vetítésen a Corvin moziban” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

 1. A játék szervezője:

,,Légy te is a Coca-Cola vendége az exkluzív Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül vetítésen a Corvin moziban!” elnevezéssel a Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38), továbbiakban ,,Szervező”, a Corvin mozi (1082 Budapest, Corvin köz 1.) látogatói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban ,,Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (Székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban ,,Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 16. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt a Corvin mozi büféjében legalább egy alkalommal bármilyen, és bármennyi db menüt vásárol, majd
 • a nyeremenyjatek.corvinmozi.hu oldalon, a továbbiakban: ,,Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: ,,Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen ,,Játékos”.

A Játékban a Szervező, a mozi és annak üzemeltetésében résztvevő alvállalkozó cégek, valamint a Lebonyolító alkalmazottai, munkavállalói és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő maga megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. május 02. (a Corvin mozi büféjének nyitásától) – 2019. május 29. (a Corvin mozi büféjének zárásáig) tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2019. május 29. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék, Lebonyolító által üzemeltetett számítógépes szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékban valamennyi a Corvin mozi büféjében kapható menü vesz részt.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és
 • adatkezelési tájékoztatóját,
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)
 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc)
 • a vásárlást igazoló blokk/nyugta fotó feltöltése*
 • az adott blokkon a Corvin mozi büféjében megvásárolt menü darabszáma

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával több, a Játékban részt vevő menüt vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban (egy blokkon maximum 5 db), akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembevételre és a Játékos a sorsoláson ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt (1 menü = 1 Pályázat). A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött menük darabszáma nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban részt vevő menük darabszáma.

*A blokk képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A blokkot/nyugtát teljes terjedelmében kell lefotózni és egy képben beküldeni.
 • A blokk/nyugta kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

 

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol a játékban résztvevő termék(ek)et, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy fiók létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum három Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 1 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 10 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2019. június 15-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során nyugta (a továbbiakban blokk), vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. Ez utóbbi esetben a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére a számlamásolatot az corvinmozi@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2019. május 29-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy nyereményt nyerhet meg.

Nyeremény sorsolás:

A sorsolásra 2019. június 03-án 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek csak az érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és vásárlás dátuma – a sorsolást és érvényesítést követően a nyeremenyjatek.corvinmozi.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Valamennyi érvényes Pályázat közül kisorsolásra kerül:

90 db 2 személyes belépő az exkluzív Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül vetítésre (Corvin Mozi – 1082 Budapest, Corvin köz 1. -2019. június 14. A zártkörű fogadás 19:00-kor kezdődik, a zártkörű vetítés pedig 20:00-kor.)

A nyeremények esetén 30 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik (pl. jogosulatlan nyertes vagy érvénytelen Pályázat esetén stb.) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertes Játékosoknak ez első értesítéstől számított 2 munkanap áll rendelkezésükre, hogy megerősítsék a meghívást az exkluzív vetítésre. A Szervező és Lebonyolító jogosult a nyertesség ellenőrzése közben az eredeti nyertes blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a nyertes értesítőben meghatározott határidőn belül meg kell érkezniük a következő postacímre: A4C Marketing Kft. (1461. Budapest, PF. 71.)

Amennyiben a nyertes eredeti blokk, a megadott határidőn belül, nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, eltérőek a nyertes Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta promócióban részt vevő termék stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb 2019. június 14. 19:00-ig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények érvényesítése abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes az eredeti nyertes blokkot átadja a nyeremény átvételekor, valamint személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a regisztrációban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének, és a vásárlás összegének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyereményeket személyesen a Corvin moziban tudják a nyertesek átvenni.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereménnyel kapcsolatosan az SZJA tv. 1. sz. mellékletének 8.14.a.) pontja alapján egyéb adó és járulék megfizetésének kötelezettsége Szervező részéről nem merül fel, ugyanakkor Nyerteseket sem terheli.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.nyeremenyjatek.corvinmozi.hu, a www.corvinmozi.hu oldalon és a Corvin moziban.

A Játék ideje alatt, illetve 2019. június 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (corvinmozi@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játékról további információ található www.corvinmozi.hu oldalon, a Corvin mozi facebook oldalán (https://www.facebook.com/corvinmozi/), illetve a Corvin moziban és a büfében elhelyezett POS anyagokon, továbbá metró hirdetéseken és facebook hirdetéseken. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38).

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett regisztrációk és Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, vásárlásának (blokk) adatai és fotója, IP címe, regisztráció és Pályázat beérkezésének időpontja.

A nyertes, tartaléknyertes által bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, a személyazonosságát igazoló érvényes hivatalos fényképes okmány száma, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér.

Jelen Játék adatkezelője a Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38).

A Játékban résztvevő Játékosok a regisztrációjuk benyújtása során megadott hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és vásárlásának időpontját nyilvánosságra hozhatja a nyeremenyjatek.corvinmozi.hu oldalon legkésőbb június 30-ig,
 3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
 4. Az adatkezelő a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2027. december 31-ig őrzi meg.

Az Budapest Film Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Budapest Film Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

 • a Játék ideje alatt a corvinmozi@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal vagy a játék oldalán található saját felhasználói fiókban a Kezelt adataim pontban. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
 • a sorsolást követően (2019. június 03.) pedig a corvin.mozi@bpfilm.hu email címen és a Szervező levelezési címén (Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.) postai úton, ,,Corvin Mozi Men in Black – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket.

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékban a Játékos által megadott személyes adatok valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, vagy visszaél más Játékos adataival (pl. e-mail címmel) úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, illetve esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen.

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.corvinmozi.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. május 02.

Szervező

Gnc beet powder Sexual health clinic brisbane Erectile dysfunction suppl3ments Increase dopamine supplement T man pills Forhims a scam Extenze buy 21921 Adcirca erectile dysfunction Vitalix male enhancement for sale Free extenze samples Prescriptions for erectile dysfunction Hard times pill review Metabolism quizlet Benign prostatic hyperplasia and erectile dysfunction Yohimbe extract benefits